Mae’r wefan hon yn cynnig cipolwg ar ‘adeiledd’ ein tref – beth sy’n ei gwneud yn arbennig nawr ac o ganlyniad i’r storïau sydd wedi ffurfio’i hanes, a’r adeiladau hanesyddol yr ydym mor falch ohonynt. Caiff ein trigolion ac ymwelwyr eu cyfoethogi gan y wybodaeth a’r cyd-destun y mae’r storïau’n eu cynnig.

 

 

Oes gennych chi stori i’w dweud am Aberhonddu a rhywbeth yr hoffech ei rannu ynglŷn â’i threftadaeth, diwylliant a phroffil artistig? Cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.  breconstory@gmail.com   07943 048901

 

Straeon